środa, 12 czerwca 2013

Welcome. 
    To Northern Ireland have came a real summer, but only for a week :( But it's long enought for this country. Rain and cludydays came back. But it's no reason to complain because at least it is as warm as about 13-16 degrees C. I can admire the clouds. I really like them here. And there are so many shades ... No pants but rather about the weather here is not a weather forecast ;] 
  Witam.
  Do Irlandii Północnej zawitało prawdziwe lato, niestety tylko na tydzień. Ale to i tak długo. No i z powrotem mamy deszczową wyspę. Ale nie ma co narzekać, bo przynajmniej jest w miarę ciepło, bo około 13-16 stopni C. I można podziwiać chmury. Bardzo mi się one tutaj podobają. I występują w tak wielu odcieniach... No ale dość gatki o pogodzie, o to nie jest prognoza pogody ;]

 
  I will present today a wooden folder for storing documents that will be proudly stood on the desk of my partner. 
  Zaprezentuję dzisiaj drewniany skoroszyt do przechowywania dokumentów, który będzie dumnie stał na biurku mojego partnera.

skoroszyt folder decoupage


And some pictures of the landscape and rocks on one of the tours :)
Oraz kilka zdjęć krajobrazu i skał z jednej z wycieczek. :)


 Have a nice day! And sharing!
Miłego dnia! I udostępniajcie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz