sobota, 22 czerwca 2013

Kettle, mod podge and bedside lamp // Czajniczek, mod podge i lampka nocna.

Hello everyone :)   
  First, I would like to vaunt of my new kettle  that recently was able to get in one of poundlands . I think every  cfaft girl might like each it, because it looks like hand-painted. It is ceramic, so I have to be careful that it does not break. Belive me, breaking things is something what comes easy to me... :P  Its cute because it looks like a teapot. But this is an electric water kettle :) The capacity  osit is the 0.8 liter, but for me and my partner it's well enough. The problem will appear when the guests arrive.

Dzień dobry wszystkim :)
  Na początek chciałabym się pochwalić czajniczkiem jaki ostatnio udało mi  się dostać w jednym z funciaków. Myślę,że spodobałby się każdej crafciarze, bo wygląda jak ręcznie malowany. Jest on ceramiczny, więc muszę uważać by go nie potłuc. A mam talent to tego :P Wygląda jak prawdziwy imbryczek do herbaty tyle ze jest elektryczny! Tak jest elektryczny czajnik na wodę :) Minusem jest ze mieści tylko 0.8l wody, ale dla mnie i mojego partnera wystarczy. Problem będzie jak zjawią się goście.

czajnik imbryk


  Recently, also i have got 3in1 Mod Podge (glue, finish and transfer) and some glue for transfer to fabric. And after initial tests I have to admit, this is not what I expected. After moving graphics on the wood  or the fabric  remains visible shell and transfered gfaphics are thicker than the surface layer. Well, unfortunately, man learns from his mistakes. Now I know that to get a nice, smooth transfer, unfortunately, I have to invest in a laser printer and nitro disolvent ...

  Ostatnimi czasy dorobiłam się preparatu Mod Podge 3w1 (klej, finish i transfer) oraz preparatu do transferu na tkanin. I po wstępnych próbach muszę przyznać, że nie tego oczekiwałam. Po przeniesieniu grafiki na drewno lub materiał pozostaje widoczna otoczka i grubsza niż powierzchnia warstwa. No niestety człowiek uczy się na błędach. Teraz już wiem, że, żeby uzyskać piękny, gładki transfer niestety muszę       zainwestować w drukarką laserową i nitro...

mod podgeThe weekend has begun and with it I finished my metamorphosis of my bedside lamp. I have suffered with it  a few good weeks. Putting on one layer of paint every few days. But that's just my fault. Lack of time. Well, but finally it's done and here it is:

   Zaczął się weekend a wraz z nim  prace wykończeniowe nad moja lampką nocką, która przeszła dość sporą metamorfozę. Męczyłam się z nią już kilka dobrych tygodni. Kładąc po jednej warstwie lakieru raz na kilka dni. Ale to akurat moja wina. Brak czasu. No ale w końcu jest a oto ona:

bedside lamp

The bedside lamp was purple. I have sunded little it's surface and covered it with cracker. 
Lampka była fioletowa. Przeszlifowałam trochę powierzchnię i pokryłam ją preparatem do spękań. 


bedside lamp

When the cracker has dried, I painted the subject in white. Cracks appeared beautiful. 
Gdy cracker wysechł, pomalowałam przedmiot na biało. Ukazały się piękne spękania. 

decopupage

Then I stuck roses from napkins. There were, of course ruffles. When dried i was varnishing and sanding all around few times untill it get smooth enought. 
Następnie przykleiłam motyw z serwetki. Nie obyło się oczywiście bez marszczeń. Gdy wyschło  lakierowałam i szlifowałam powierzchnię na przemian kilka razy, aż uzyskałam efekt zadowalającej gładkości

hand made

The lampshade have been painted with white acrylic paint (two coats). Unfortunately, paint poorly transmits light. So I will take a look around stores of other lampshade to match it. 

Klosz od lampki pomalowałam także na biało (2 warstwy). Niestety farba słabo przepuszcza światło. Więc z czasem rozejrzę się może za kupnym kloszem pasującym do reszty. 


handmade,craft diy

When the paint was dry I tried to stick the lace with Mod Podge. Unfortunately did not work out. But with white wood glue has already succeeded. Lace ribbon finishes both sides of the lamshade.

Gdy farba wyschła próbowałam przykleić koronkę za pomocą Mod Podge. Niestety nie wyszło. Ale ze zwykłym klejem do drewna się już udało. Koronkowa tasiemka wykańcza oba brzegi klosza. 

bedside lamp handmade

And It is how the bedside lamp  presents in all its glory. In time ... once i get the laser printer  it will bee some  transfer subtitles at the lamp shade. 

A tak się prezentuje lampka w całej okazałości. Z czasem... jak już się dorobię tej całej drukarki laserowej, na kloszu znajdą się  jakieś transferowe napisy. Dont forget to share or comment or whatever ;) 
Pamiętajcie o udostępnianiu, komentowaniu czy coś... ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz