wtorek, 28 maja 2013

Break your fast!

Hello. 
   Previously hinted at such a breakfast tray ... And there it is almost the complete, ready for painting. But all in all I have to show it and I have a little problem / question by the way, but that in a moment. 
   So what is the story of this tray? It was bought in the second hand for a mere two pounds. Beautiful in itself, dark and brown. But of course I wanted to brighten and decorate it my own  way. 

Witam.
   Napomknęłam wczesniej także o tacy śniadaniowej... no i jest prawie, że ukończona, gotowa do lakierowania. Ale mogę w sumie już ją pokazać i mam mały problem/pytanie swoją drogą, ale to za moment. 
   Tak więc jaka jest historia tej tacy? Została kupiona w second handzie za marne 2 funty. Piękna sama w sobie, ciemna i brązowa. Ale oczywiście chciałam ją rozjaśnić i ozdobić po swojemu.
taca śniadaniowa ozdobna decoupage

I have covered the tray with two coats of paint with a rough round brush, dry in a messy way, so that the paint could be seen from the dark soul of the subject ;

Pokryłam tacę dwoma warstwami farby przy pomocy szorstkiego okrągłego pędzla, na sucho w niechlujny sposób, tak aby spod farby było widać ciemną duszę przedmiotu ;]
taca śniadaniowa ozdobna decoupage

When tray chilling, I took up myself to preapre a theme of napkins. The paper lace napkins from the image below, I cut out the middle of the template.

Gdy taca schła, wzięłam się za przygotowanie motywu. Z papierowej koronkowej serwetki ze zdjęcia poniżej, wycięłam sam środek na szablon.
serwetka

Then stuck to the napkin with the tape. 

Następnie przykleiłam go taśmą do serwetki z motywem. 


serwetka

And I cut out the shape of the template. 
I wycięłam  na kształt szablonu.
serwetki

Separate lacy napkin painted the edges. And I smeared a middle of the napkin with white wood glue and left to dry.  

Osobnej serwetce pomalowałam koronkowe brzegi. A środek wysmarowałam vikolem i zostawiłam do wyschnięcia. 
serwetka z koronką


When the paint and the center has dried, I sticked the previously prepared napkin theme with an iron.

Gdy farba i środek wyschły wprasowałam wcześniej przygotowany serwetkowy motyw.
taca śniadaniowa ozdobna decoupage

serwetka z koronką


When the tray was dry, I have covered the edges of it with a candle and polished to give the antique effect. Smeared measure such with wihite wood glue, and when dried i sticked theme with an iron. Of course, it was needed to add some more glue here and there :/

Gdy taca była także sucha. Brzegi posmarowałam świecą i delikatnie szlifowałam, by nadać antyczny efekt.  Posmarowałam środek tacy vikolem, a gdy wyschło wprasowałam motyw. 
Oczywiście nie obyło się bez podsmarowania klejem tu i tam :/
taca śniadaniowa ozdobna decoupage

I cut off lace from the rest of the first napkins I painted a slightly different, more pink color. When dried I ironed them to be straightened.

Koronki pozostałe odcięte z pierwszej serwetki, także wcześniej pomalowałam na nieco inny, bardziej różowy kolor. Gdy wyschły przeprasowałam je, by się wyprostowały. 
taca śniadaniowa ozdobna decoupage


And I stuck it again with iron at  prepared earlier side surface like at the center.

I wprasowałam na przygotowane wcześniej tak samo jak środek boki.
taca śniadaniowa ozdobna decoupage


By using sandpaper I just removed the excess of paper lace.

Za pomocą papieru ściernego usunęłam nadmiar papierowej koronki. 
taca śniadaniowa ozdobna decoupage

And so it looks like so far. The effect is satysficing...
I tak to wygląda jak na razie. Efekt zadowalający...
taca śniadaniowa ozdobna decoupage

taca śniadaniowa ozdobna decoupage

taca śniadaniowa ozdobna decoupage

... if not for one small detail. After i have flew the theme of napkin with spray varnish it shown some yellowed paint around main theme, where white wood glue came off. :( Situations like this completely take away my desire to act. And at the picture above, on the side, white wood glue also escaped from the lace and after it have been coveered of  varnish nothing has happened. I cant cover yellowed paint with other level of paint,because it will lose scent of brush, which I like. 

... gdyby nie jeden mały szczegół. Po tym jak prysnęłam motyw lakierem wspray'u vikol na około głównego motywu kompletnie zżółkł :(  Sytuacje takie jak ta kompletnie odbierają mi chęć do działania. A co najdziwniejsze, na zdjęciu powyżej, na boku, vikol także wystawał spod koronki i po zabezpieczeniu jej lakierem nic się nie stało. Podmalować się nie da, bo zanikną te niechlujne linie od szorstkiego pędzla, które tak mi się podobały.... 
taca śniadaniowa ozdobna decoupage
Does anyone have any advice which therefore can I do? What did I do wrong? Or how to avoid this problem in the future? 
Ma ktoś jakieś rady co w związku z tym mogę zrobić? Co zrobiłam źle? Albo jak uniknąć tego problemu w przyszłości? 

Despite the aesthetic problems, the tray has found a place in our hearts and has already been used... Here's how I was given dinner, I just before a moment. 
Pomimo problemów estetycznych, taca znalazła miejsce w naszych sercach  i została już wykorzystana... Oto jak podano mi kolację, przed chwilą dosłownie :'] 
taca śniadaniowa ozdobna decoupage


AlsoI haveto show us outstanding image of view that take your breath away. One day, the clouds in the sky looked just like they were painted. 
P.S.  Zaległe zdjęcie widoczku, który zapiera dech w piersiach. Pewnego dnia chmury na niebie wyglądały po prostu jak namalowane. 

widoki Irlandia Północna

widoki Irlandia Północna

I cordially greeting and encourage you to observe and comment me.
Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do obserwowania i komentowania.

1 komentarz:

  1. Ojj widać ze używasz translatora w tekście sa błędy oraz pojedyncze polskie wyrazy, sprawdzaj lepiej tekst :-)
    A szafka całkiem ładna.. Ciekawy kolor

    OdpowiedzUsuń